Geçici Barınma Alanları ve Esnaf Çarşılarının Altyapısı Hazırlanıyor