Geçici Barınma Merkezlerinde Yangına Karşı Önlemler Alınıyor